چه بود فایده بینایی؟ (فرازی از دعای ندبه)

445

کلیپ تصویری فرازی از دعای ندبه با صدای یاسر دعاگو و شعر خوانی آرش جوان/ دیده را فایده آن است که دلبر بیند*ورنبیند چه بود فایده بینایی/ تشکر از آقای شاکر که در آستانه میلاد امام زمان(عج) کار خوبشون رو تقدیم گروه تبلیغی منجی دوازدهم نموده اند. monji12.com