تشعشعات تلفن همراه سرطان زاست

604
نور گستر گلها 213 دنبال‌ کننده
درست است که تکنولوژی و دانش روز برای ما آسایش و آرامش هایی را فراهم نموده است ، امّا همین تکنولوژی بلاهائی هم سر ما می آورد که ما شاید حالا حالاها پی به اثرات مخرب آنها نبریم و از این نمونه ها می توانیم به آسیب های جدی تلفن های همراه اشاره کنیم. گوشه ای از این آسیب ها را ببینید ...
pixel