تصادف زنجیره‌ای 11 خودرو در جاده دود آلود شیراز اصفهان

1,460
عجیب ترین فیلم از تصادف زنجیره‌ای در جاده دود آلود / 11خودرو داغون شدند / شیراز - آتش زدن مراتع به تصادف زنجیره‌ای در جاده شیراز - اصفهان ختم شد.
DIGIKOT 33.2 هزار دنبال کننده
pixel