وبینار از ترس تا طلوع

76
چیزی که تو ازش می ترسی ترس از موفقیته... مثل خیلیای دیگه برگرد و خودت رو آنالیز کن و ببین که مملو از ترسهای مختلف هستی.
pixel