چگونگی فیلم برداری فوق پیشرفته از موشک های spaceX

5,842
شرکت spaceX همیشه با کیفیت فوق العاده و از فواصل بسیار زیاد با نماهای نزدیک از موشک های در حال پرواز خود فیلم برداری می کند. اما راز این فیلم برداری عالی چیست؟
خوب، بد، جلف 2: ارتش سری
%82
کارگردان: پیمان قاسم خانی مدت زمان: یک ساعت و 47 دقیقه
خوب، بد، جلف 2: ارتش سری
pixel