آموزش صفحه اصلی وایت لیبل های سفرتیک (قسمت دوم)

91
ویدئو آموزشی تنظیمات و قسمتهای مختلف صفحه اصلی (قسمت دوم) وایت لیبل های نمایندگی سفرتیک (https://safartik.ir) آموزش تکمیلی صفحه اصلی جهت آموزش آژانس های همکار که از سایت سفرتیک وایت لیبل گرفتند. مدیر بازرگانی هفت ترانه امین خطیب (125) 72 3 71 021 94 94 646 0937
pixel