توانبخشی بعد از سکته مغزی.کاردرمانی09120452406بیگی.فلج شدن در اثر سکته مغزی

682
توانبخشی بعد از سکته مغزی،فلج شدن در اثر سکته مغزی،کاردرمانی،گفتاردرمانی،فیزیوتراپی در منزل بیمار و مطب ونک.رزرو نوبت 09120452406بیگی.مطالب بیشتر در وب سایت www.gofkar.com
pixel