جواب رند پاول سناتور جمهوری خواه آمریکای به شروط ۱۲ گانه پمپئو در مورد ایران

350

رند پاول، سناتور جمهوری‌خواه که از مخالفان جنگ عراق بوده است با اشاره به استاندارد دوگانه دولت ترامپ در قبال ایران و عربستان سعودی گفت: «باید بپذیرید که خاورمیانه سه قدرت بزرگ (ایران، عربستان و اسرائیل) دارد. شما نمی‌توانید چیزهایی را از ایران بخواهید که از عربستان و اسرائیل هرگز مطالبه نمی‌کنید.». رند پاول که به همراه «برنی سندرز» سناتور چپگرای ایالت ورمانت، از معدود مخالفان طرح اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در سال ۲۰۱۷ بود در ادامه شروط ۱۲ گانه پمپئو برای توافق با ایران را به باد انتقاد گرفت.

محمد
محمد 47 دنبال کننده