بازی هواپیمای صاعقه، نمونه بازی رایانه ای-حرکتی ایرانی

788

بازی حرکتی هواپیمای صاعقه، نمونه ای از محصولات کاملا ایرانی در حوزه بازی رایانه ای حرکتی.

آپتین رضایی

آپتین رضایی

11 ماه پیش
برای کینکت ایکس باکسه؟