افتتاحیه مجتمع مسکونی نارون اراک

522

به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، پروژه ی مجتمع مسکونی نارون اراک که با عنوان صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نارون شناخته می شود امروز با حضور انارکی مدیرعامل بانک مسکن، اعضای هیأت مدیره و مدیران این بانک، محمدرضا امینی مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن افتتاح شد. ساخت این پروژه در زمینی به مساحت بالغ بر 7580 متر مربع و زیر بنای 19830 متر مربع در غالب دو بلوک در 144 واحد