تمساح خانم: آهنگی از استفو به زبان اسپرانتو

423

اجرای زنده آهنگی از استفان اشنایدر (ملقب به استفو: Stefo) با عنوان تمساح خانم (به اسپرانتو: Krokodilino) به سال 2009.

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده