زنده گیری مار با دستهای خالی توسط آتش نشان

1,433
آتش نشان تایلندی که بدون ترس و هیچ ابزاری با دست مار می‌گیرد!
کلاکت 16 هزار دنبال کننده
pixel