قسمت هایی از بازی نواک جوکوویچ مرد شماره دو تنیس دنیا

339
نواک جوکوویچ یکی از بازیکنان تنیس حرفه ای اهل صربستان می باشد و اکنون مرد شماره ی دو تنیس دنیا است.او رکوردهای متعددی را کسب کرده است، و تا به امروز دو بار موفق شده که بازیکن شماره یک تنیس دنیا شناخته شود. برای مشاهده مقالات مربوط به انگیزشی و موفقیت می توانید به سایت زیر مراجعه نمایید . خودت را باور کن ما در کنارت هستیم . www.BazarAcademy.ir
pixel