پایان زندگی زناشویی با تحویل یک میلیون گل رز

1,534

u_8056589

10 ماه پیش
خدا رحمت کنه سردار دلها رو، بهتر نبود این هزینه میلیونی جایی میکردین که یه خیری ام به فقرا می‌رسید ورحمت مضاعفی به روح شهدا واز همه مهمتر خشنودی خدا، به نتیجه این کار که فکر کنی، دو روزه دیگه این گلها پژمرده میشن در حالی که با این پولها میشد جهیزیه ای تهیه کرد یا یخچال خالی رو پر کرد، به هر حال چراغی که به خانه رواست...
pixel