داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

تیزر دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک

223

این فیلم کوتاه در زمان برگزاری سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک در سال 1397 تهیه و ارائه گردیده است.