روحانی: در شرایط فعلی، بنزین در ایران مجانی است!

598

صحبت های رئیس جمهور در جلسه شورای اداری استان گلستان.

کلاکت
کلاکت 11 هزار دنبال کننده