حضور ساختمان هوشمند لوکس تک( iluxus) آیلوکسوز درپنجمین کنگره ایران مدرن

9
پنجمین کنگره ایران مدرن با رویکرد بررسی فرصتهای سرمایه گذاری و کارآفرینی مشترک میان سرمایه گذاران و صنعتگران در روز پنجم اسفندماه 99 مصادف با روز مهندس در سالن همایش بین المللی رایزن برگزار شد. ساختمان هوشمند لوکس تک نمایندگی انحصاری محصولات ILUXUS در ایران در این کنگره حضور داشت
pixel