سرقت مسلحانه و زورگیری از خودروهای کلاس بالا و مسافران به همراه بازسازی صحنه جرم

349

فیلم مستند از باند سرقت مسلحانه و زورگیری در استان البرز و همجوار که تحت عنوان مسافر سوار خودرو های گران قیمت و باکلاس می شدند. خواهر و برادر و همدستان بعد از ورود به خودرو اسلحه را می گذاشتند روی سر قربانی و با تهدید و ارعاب کارت راننده را خالی می کردند. سپس او را در بیابان و اطراف شهر رها می کردند توجه: فیلمی که در رابطه با سرقت مسلحانه و زورگیری از خودروهای کلاس بالا و مسافران می بینید شامل صحنه هایی است که توسط بازیگران بازسازی شده و ارتباطی به متهمین اصلی ندارد.

ویدیوبانک
ویدیوبانک 7.4 هزار دنبال کننده