گلهای تازه برنامه شماره 55 - ساز و آواز بی نظیر، تار فرهنگ شریف و صدای ایرج

494

گلهای تازه برنامه شماره 55 گل ها یک برنامه موسیقی ایرانی بود که به مدت ۲۳ سال از ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۷ از رادیو ملی ایران پخش می شد. این مجموعه جمعاً شامل ۸۵۰ ساعت مقدمه و شعرخوانی به همراه آواز بود، که در این میان تک نوازی هایی نیز گنجانده شده بود. «گل ها» به سبب تحولی که در موسیقی ایرانی ایجاد کرد، و تأثیر عظیمی که بر نگرش ایرانیان نسبت به موسیقی بر جا نهاد، یکی از بهترین و اصیل ترین و ایرانی ترین برنامه های تاریخ رادیو شمرده می شود.

❤Brooz❤Video❤
❤Brooz❤Video❤ 5.5 هزار دنبال کننده