قسمت 70 ؛ سریال « معمای شاه » با زیرنویس انگلیسی

3,566
2783 - ملاقات مهم شاه و «هنری کیسینجر» در معمای شاه ؛ در زمان حکومت محمد رضا نزدیکی زیادی میان ایران و اسرائیل وجود داشت و این کشور متحدانی قوی در منطقه بودند. آغاز جنگ میان اعراب و اسرائیل در سال 1352 تاثیر مهمی بر اقتصاد ایران گذاشت و منجر به افزایش قیمت نفت و بالا رفتن درآمد ایران شد.ملاقات محمد رضا با «هنری کیسینجر» وزیر امور خارجه وقت امریکا در سال 1352 نیز به تصویر کشیده می شود. کیسینجر با هدف مذاکره درباره صلح خاورمیانه با مقام های سیاسی ایران به تهران سفر کرد .
pixel