هدف قرار دادن ناو عربستان توسط انصارالله

6,101
امروز نیروهای دلاور و با ایمان انصارالله یکی از ناوهای جنگی عربستان را که در سواحل الحدیده حضور داشت را مورد هدف قرار دادند. ناوهای جنگی سعودی با حضور در آبهای یمن ضمن تعرض به مرزهای آبی یمن به بمباران خط ساحلی و مناطق یمن مشغولند. حداقل دو تن از خدمه ناو کشته شده اند .
pixel