تمرینات بوکس بر روی لاستیک الهام ذوالفقاری

196

قسمتی از تمرینات الهام ذوالفقاری فایتر آکادمی هنرهای رزمی بهنام