گفتگو نیما عباسپور با مسعود امینی تیرانی عضوهیئت مدیره ایسفا در پردیس ملت

601
خبرهای سینمایی مجله فیلم را در اینستاگرام، تلگرام، اپلیکیشن و سایت ماهنامه سینمایی فیلم به نشانی filmmagazine.ir دنبال کنید.
مجله فیلم 3.6 هزار دنبال کننده
pixel