تیزر فیلم کوتاه «به من شلیک نکن آقای طالبان»

556

به کارگردانی بنجامین مارتینی اثر راه یافته به بخش سینمای بین الملل از آلمان