توبه از زنا - استاد حسین انصاریان

4,978

روش توبه از گناهان بزرگ از زبان امام علی (ع) خداوندی که سخت گیر نیست! تهران،مسجد حضرت امیر(ع) لینک سخنرانی:http://www.erfan.ir/farsi/sound/newview/15306#s

pixel