آموزش فن بیان

3,777
آموزش فن بیان-آموزش سخنوری-آموزش سخنرانی-مدرس سخنوری-مدرس سخنرانی-مدرس فن بیان-آموزش سخنوری و فن بیان-آموزش سخنرانی و فن بیان-www.sokhanvaran.org-www.sokhanvaran.business-www.sokhanvaran.academy

محسن ابراهیم پور مدرس و مشاور شبکه - 9173294160

1 سال پیش
ممنون از شما جناب آقای دکتر حسینیان بابت این فیلم های بسیار موثر
pixel