ثبت شرکت و سرمایه گذاری در کشور عمان

9,397
آیا میدانستید با خرید ملک در عمان اقامت دائم این کشور دریافت میکنید؟ آیا می دانستید با ثبت رشکت مالک۱۰۰٪ کسب و کار خود میشوید؟ و امکان صادرات کالا بدون تعرفه گمرکی به آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی خواهسد داشت.
Moghadam.om 13 دنبال کننده
pixel