مصاحبه دکتر شریعتی استاندار خوزستان در زندان اهواز

1,081

دکتر شریعتی استاندار خوزستان ؛ رمضان سال 1396 ، بنابر دعوت رضا پوستچی مدیر کل زندانهای استان، در برنامه ای 4 ساعته، از زندانهای سپیدار و مرکزی اهواز بازددی کرد. در این بازدید وی با توضیحات پوستچی مدیر کل زندانهای خوزستان، در جریان اقدامات و برنامه های تامینی و تربیتی قرار گرفت و در گفتگوی پایانی خود، برای تحقق برنامه های اصلاحی و تربیتی زندانیان و رفع مشکلات و کمبودهای زندانها قول مساعدت داد.