نیما کرمی به دور دوم جشنواره خیابان جام جم راه یافت

510

بینندگان شبکه آموزش سیما می توانند با شماره گیری کد ( #846*3* ) از نیما کرمی مجری برنامه صبحی دیگر و با ارسال کد ( #962* 3* ) از بهنام صفوی در جشنواره جام جم حمایت کنند