گزارشات نرم افزار فروش

585
585 بازدید
اشتراک گذاری
گزارشات متنوعی بر اساس مجریان فروش، میزان فروش بر اساس کالا، محاسبه پورسانت فروش و ... را می توانید از نرم افزار فروش و پخش بامداد تهیه کنید.
pixel