زنجیره بیکاری در شهر بوشهر(قسمت75)

76
بوشهر تی وی 59 دنبال‌ کننده

فروشگاه های زنجیره ای، چه بر سر شهرهای ما آورده اند؟ زنجیره ای ها چه اثری بر وضعیت اشتغال دارند؟ فرهنگ مصرف چقدر تحت تأثیر زنجیره ای هاست؟ تسلط زنجیره ای ها بر کالاها و بازارها، چه اثری بر اقتصاد خواهد داشت؟ نسبت زنجیره ای ها و دامپینگ چیست؟ درباره ی اقتصاد و بازارمان بیشتر باید بگوییم و بشنویم و فکر کنیم...

بوشهر تی وی 59 دنبال کننده
pixel