توصیه استاد علامه جعفری در مورد کار کردن

291
سخنرانی استاد قاسمی در مراسم بزرگداشت علامه امینی و بیان فعالیت ها و مقام این عالم ربانی و اشاره به تصیه های یکی از اساتید علامه جعفری به ایشان
baharedel 22 دنبال کننده
pixel