من می توانم این قسمت کشت گیاه کلزا

322

این برنامه به معرفی مشاغلی که منجر به خود اشتغالی شده می پردازد و همچنین روش های یادگیری مشاغل و درآمدزایی را به جوانان آموزش می دهد. ویدئوهای بیشتر را می توانید در سایت شبکه آموزش سیما به آدرس tv7.ir مشاهده فرمایید.