فیلم کامل عمل جراحی آرتروسکوپی زانو به دنبال پارگی منیسک در پاندمی ویروس کرونا

2,689
فیلم کامل عمل جراحی آرتروسکوپی زانو در یک آقای ۶۰ ساله که به دنبال پارگی منیسک دچار تورم و درد شدید زانو شدند. شدت درد ، به نحوی بود که مانع از راه رفتن و انجام کارهای روزمره بیمار شده و حتی خواب شب را از بیمار سلب نموده بود . که با توجه به شدت درد ، علارغم شیوع ویروس کرونا ، برای بیمار عمل جراحی آرتروسکوپی زانو انجام شد .
pixel