آیت الله حائری: مگر نشنیدید آیت الله جوادی چه گفت؟

2,946
2,946 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

توضیحات آیت الله حائری شیرازی راجع به سخنان آیت الله جوادی آملی؛ وقتی به او می گویند جامعه از دست می رود یک «اگر»ی در جمله اش قرار می دهد. بانک ها درست نشدند!

pixel