معرفی قبیله جدید Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

300

در جدیدترین ویدیوی منتشر شده از بازی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2، ناشر و توسعه دهنده بازی، قبیله جدیدی معرفی کرده اند که با نام Brujah شناخته می شوند.

وینفون
وینفون 876 دنبال کننده