چرا لاک پشت خرگوش را در مسابقه دو شکست داد؟ چرا خرگوش شکست خورد؟

3,036

عامل موفقیت در کسب و کار: طول مدت زمان مهمتر از سرعت شماست. در این فیلم دکتر مازیار میر به مهمترین عامل موفقیت در کسب و کار اشاره می کند. بسیاری از افراد با شور و شوق بسیار زیاد وارد کسب و کار میشوند. در ابتدا با سرعت بسیار زیادی شروع به کار کرده، انرژی زیادی مصرف کرده، و اهداف بسیار زیبایی طراحی میکنند. اما این کافی نیست. استمرار در حرکت از سرعت حرکت شما بسیار بسیار مهمتر است. احتمالا داستان خرگوش و لاک پشت را فراموش نکرده اید. در مسابقه ی دو بین خرگوش و لاک پشت چه کسی پیروز شد؟ لاک پشت.... چرا؟ بخاطر آهسته رفتن؟؟؟... قطعا پاسخ خیر است. چرا خرگوش شکست خورد؟؟؟ به خاطر سرعت بالا؟؟؟... باز هم جواب خیر است.. آنچه موجب پیروزی لاک پشت گردید " پیوستگی حرکت " لاک پشت بود و نه آهسته رفتنش... موضوع سرِ پیوسته رفتن است. و نه سرعت حرکت... آنچه شما را پیروز می کند پیوستگی و استمرار حرکت شما در طول مسیر موفقیت است. پس سرعت را فراموش کرده به پیوستگی و استمرار در حرکت بیاندیشید.

M.f.2003

1 هفته پیش
هرکی فالو کنه فالو میکنم
pixel