لگو زامبی LEGO zombie outbreak 3

646
چند نفر میخواهند زامبی ها را بکشند به خاطر همین برنامه ریزی می‌کنند و ابتدا به ساختمان میروند زامبی ها حمله می‌کنند و پدربزرگ خودش را جلوی بقیه می اندازه که نجات پیدا کنند اکثر مردم شهر مرده اند که حتی تانک هم آورده اند!!! نیرو های UN آماده می‌شوند و زامبی ها حمله می‌کنند ... ادامه دارد...
1 هفته پیش
# لگو
# Lego
94amir94reza 12 دنبال کننده
pixel