نرم افزار حسابداری رایان تراز - ویژه سنگبری

1,163
علی صفاپور 4 دنبال‌ کننده
تعریف کدینگ حساب ها با سطوح نامحدود(کل ،معین،تفصیل ،تفصیل 1 ،تفصیل 2 و...) - محاسبه ی دقیق بهای تمام شده ی سنگ تولیدی با ثبت صنعتی(استانداردواقل قیمت بازار ) و ادواری - ارتباط بین کارخانجات مختلف یک مجموعه بدون محدودیت جغرافیایی و تهیه ی گزارشات تلفیقی حسابداری و انبار - انجام کلیه عملیات مالی بین واحدها ،اعم از انتقال چک ها از واحدی به واحد دیگر از طریق دفتر مرکزی - برنامه ریزی و کنترل تولید سنگ با امکان تعریف ایستگاههای خط تولید و محاسبه ضایعات هر ایستگاه ، WWW.RayanTarazSoft.ir
علی صفاپور 4 دنبال کننده
pixel