بازدید مدیران عالی عتبه عباسیه عراق از اماکن آستان قدس رضوی

41
محمد عبدالحسین الاشیقر تولیت اجرایی عتبه عباسیه و مدیران عالی این آستان مقدس، علاوه بر دیدار و گفتگو با مصطفی خاکسار قهرودی قائم مقام آستان قدس رضوی در روز دوشنبه 4 شهریور 98، از ظرفیت های موسسات و مجموعه های فرهنگی و اقتصادی و درمانی آستان قدس رضوی دیدن کردند.
بی حسی موضعی
%64
کارگردان: حسین مهکام مدت زمان: یک ساعت و 15 دقیقه
بی حسی موضعی
pixel