گفتگو با اورلی شنه، مسئول و مشاور خرید فیلم در تلویزیون فرانسه

8,873

خبرهای سینمایی مجله فیلم را در اینستاگرام، تلگرام، اپلیکیشن و سایت ماهنامه سینمایی فیلم به نشانی filmmagazine.ir دنبال کنید.

مجله فیلم
مجله فیلم 1.2 هزار دنبال کننده