فرار مغزها (کوچر بیرکار)

794
راه بهشت 32 دنبال‌ کننده

حسرت و تأسّف بر فرار مغزهای متفکّر ایرانی همچون ریاضیدان جوان، پروفسور «کوچر بیرکار». (سایت تحلیلی خبری عصر ایران) تهیه گزارش از محسن ظهوری(دانشجوی دانشگاه کردستان).

راه بهشت 32 دنبال کننده
pixel