تزریق چربی به صورت و دست و گونه هاـ**09334443329**

2,227
مرکز پوست ایران 12 دنبال‌ کننده
افزایش سن و دیگر آسیب های پوستی می تواند به ایجاد لک های پوستی، نازک شدن پوست دست ها منجر شود. برای جوان سازی دست و بخشیدن ظاهری مناسب به دست ها می توان از تزریق چربی استفاده کرد با تزریق چربی و ایجاد حجم مجدد چربی در زیر پوست می توان کمبود چربی را برطرف کرد که چربی مورد نظر از نواحی شکم، پهلو و ران که چربی بیشتری دارد، برداشته می شود .این عمل را می توانید هر۶ تا ۱۲ ماه یکبار انجام دهید
pixel