پیش دبستانی سرزمین یخی

647
آموزش پیش دبستانی سرزمین یخی نرم افزار آموزشی می باشد که روی موبایل، تبلت ها و ویندوز قابلیت اجرا دارد و موارد زیر را آموزش می دهد : اعداد – رنگ ها – مفاهیم فضایی – جهت ها – کوتاه و بلند – کوچک و بزرگ – فصل های سال – درک اجسام هندسی مثل دایره – سه گوش – آب و مواد استفاده از آن – شغل ها – آشنایی با آسمان – آشنایی با وسایل نقلیه – شناسایی رنگ ها – آشنایی با مزرعه و حیوانات آن آشنا شوند. http://www.irsa.co.ir
pixel