تریلر مستند «سکوتِ روتکو»

1,872

مستند سکوت روتکو، ساخته ماریولاینه بونسترا، ترجمه گلنار نریمانی

pixel