تحریم نفت ایران اتظار می رود قیمت نفت سرعتی افزایش یابد

220

نخستین بار ایالات متحده آمریکا را شش ماه پیش به ایران تحویل داد اما با هشدار به هشت مشتری بزرگ بزرگ چین، از جمله چین، هند و ترکیه اعتراف کرد. دولت ترامپ این روزها را لغو کرد و یک حرکت با هدف کاهش صادرات نفت ایران به صفر بود. ایالات متحده در حال حاضر به دنبال منابع جدید نفت برای کاهش تاثیرات بر قیمت بنزین در پمپ است، حتی همانطور که تحریم های شدید علیه ایران و ونزوئلا در حال حاضر باعث افزایش قیمت نفت 30 درصد شده است.The US first sanctioned Iranian oil six months ago but granted waivers to Iran’s eight b

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده