داغترین‌ها: #آپارات کودک

مدیریت فناوری اطلاعات - فصل ششم - تاثیر فناوری اطلاعات بر اقتصاد و تجارت

17
فصل ششم: تاثیر فناوری اطلاعات بر اقتصاد و تجارت مدیریت فناوری اطلاعات فصل ششم تاثیر فناوری اطلاعات بر اقتصاد و تجارت مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور
pixel