ریاضی نهم ، فصل پنجم ، درس 1 : عبارت های جبری(1)

726

در این فیلم به درس عبارت های جبری ، به همراه مثال می پردازیم . فرم نظرسنجی ضمیمه این فیلم را برای ما ارسال کنید و در طول سال تحصیلی جهت رفع اشکال مستقیم با مدرس دوره با شماره 09903331455 در تماس باشید . برای دریافت فیلم کامل دوره آموزشی به لینک زیرمراجعه نمایید . https://faranesh.com

pixel