راه روشن (شهدای هسته ای)

613

راه روشن شهادت این دانشمندان برجسته در راه آرمان های بلند و الهی، به کشور، انقلاب اسلامی، ملت ایران و محیط علمی آبرو بخشید و آنان با این شهادت، به بالاترین رتبه از ارزش های معنوی دست یافتند. وب سایت: www.iranhdm.ir ‎اینستاگرام : @iranhdm ‎تلگرام : @iranhdm