معرفی کتاب یخ در بهشت

89
«یخ در بهشت»؛ روایت زنانه در دل جنگ مجموعه داستان کوتاه «یخ در بهشت» شامل دوازده داستان کوتاه است از یازده نویسنده زن، به دبیری خانم سیده‌عذرا موسوی. همه داستان‌ها راوی قهرمانی و کنشگری بانوان در دفاع‌مقدس در اقلیم‌ها و شرایط متفاوت هستند
pixel